Tag: saigon 100 năm

Hình ảnh hiếm về Sài Gòn 100 năm trước (Phần 7)

Nối tiếp loạt bài về những hình ảnh Sài Gòn được chụp từ khoảng 100 năm trước, vào thời gian khoảng thập niên 1920. Hình ảnh tòa nhà trụ sở của tờ Công...

Hình ảnh hiếm về Sài Gòn 100 năm trước (Phần 6)

Nối tiếp loạt bài về những hình ảnh Sài Gòn được chụp từ khoảng 100 năm trước, thời điểm Sài Gòn đang được xây dựng theo nguyên mẫu là một Paris ở...

Hình ảnh hiếm về Sài Gòn 100 năm trước (Phần 5)

Mời các bạn xem lại những hình ảnh được chụp tròn 100 năm trước ở Sài Gòn (vào thập niên 1920), phần thứ 5. Qua những tấm ảnh đặc biệt này, bánh...

Hình ảnh hiếm về Sài Gòn 100 năm trước (Phần 4)

Mời các bạn xem phần 4 - Những hình ảnh được chụp vào thập niên 1920 (khoảng 100 năm trước) ở Sài Gòn. Qua những tấm ảnh đặc biệt này, bánh xe...

Hình ảnh hiếm về Sài Gòn 100 năm trước (Phần 3)

Mời các bạn xem lại những hình ảnh được chụp tròn 100 năm trước ở Sài Gòn (khoảng thời gian 1921-1922), phần thứ 3. Qua những tấm ảnh đặc biệt này, bánh...

Hình ảnh hiếm về Sài Gòn 100 năm trước (Phần 2)

Mời các bạn xem lại những hình ảnh được chụp tròn 100 năm trước ở Sài Gòn (khoảng thời gian 1921-1922), phần thứ 2. Qua những tấm ảnh đặc biệt này, bánh...

Hình ảnh hiếm về Sài Gòn 100 năm trước (Phần 1)

Mời các bạn xem lại những hình ảnh được chụp hơn 100 năm trước ở Sài Gòn (khoảng thời gian 1921-1922). Qua những tấm ảnh đặc biệt này, bánh xe thời gian...