Việt Nam xưa

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của tỉnh Quảng Ngãi

chuyenxua

Cũng như toàn bộ dải đất miền Trung, kéo dài từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận hiện nay thì ...

Hình ảnh hiếm về Hà Nội 100 năm trước (Kỳ 2)

chuyenxua

Bài thứ 2 của loạt bài về những hình ảnh được chụp tròn 100 năm trước ở Hà Nội (thập ...

Hình ảnh hiếm về Hà Nội 100 năm trước (Kỳ 1)

chuyenxua

Mời các bạn xem lại những hình ảnh được chụp tròn 100 năm trước ở Hà Nội (thập niên 1920). ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của tỉnh Châu Đốc

chuyenxua

Vùng đất Châu Đốc nguyên là đất thuộc Chân Lạp, gọi là Tầm Phong Long (Kompong Long). Năm 1757, vua ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của Vĩnh Long

chuyenxua

Vùng đất Vĩnh Long có một vị thế đặc biệt của vùng đồng bằng Sông Cửu Long, nằm ngay chính ...

Lịch sử hình thành Đà Lạt và những hình ảnh buổi đầu xây dựng 100 năm trước

chuyenxua

Những hình ảnh sau đây được chụp ở Đà Lạt hơn 100 năm trước, vào thời điểm mà phố núi ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của tỉnh Gia Định (1835-1975)

chuyenxua

Ngày nay, khi nhắc đến Gia Định, những người từng sống ở Sài Gòn trước năm 1975 thường nghĩ về ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của Sóc Trăng

chuyenxua

Tên gọi tỉnh Sóc Trăng (trước đây gọi là Sốc Trăng) là bắt nguồn từ tiếng Khmer: Srok Khl’eang. Srok ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của tỉnh Trà Vinh

chuyenxua

Vùng đất Trà Vinh nằm ở phần cuối cù lao lớn, kẹp giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu. Tỉnh ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của Chợ Lớn

chuyenxua

Ngày nay, khi nhắc tới tên Chợ Lớn, người ta thường nghĩ đến khu vực đông người Hoa sinh sống ...