Toàn cảnh Lăng Tự Đức – Nơi nghỉ dưỡng của nhà vua trước khi băng hà

Lăng vua Tự Đức, được gọi là Khiêm Lăng, có thể xem là một trong những công trình đẹp nhất của thời nhà Nguyễn, là nơi yên nghỉ của vua Tự Đức – một ông vua có tài về thi phú. Khiêm Lăng được nhà vua cho xây dựng từ rất sớm, với mục đích … Đọc tiếp Toàn cảnh Lăng Tự Đức – Nơi nghỉ dưỡng của nhà vua trước khi băng hà