Những lần được diện kiến Vua Gia Long và Hoàng hậu của cậu bé 8 tuổi người Pháp được ghi lại trong hồi ký

Hầu hết câu chuyện chính sử kể về các đời vua trong triều đình Huế đều được soạn bởi Quốc Sử Quán, là cơ quan biên soạn lịch sử chính thức duy nhất tại Việt Nam từ năm 1821 tới năm 1945. Tất cả những người làm việc cho Quốc Sử Quán này đều là … Đọc tiếp Những lần được diện kiến Vua Gia Long và Hoàng hậu của cậu bé 8 tuổi người Pháp được ghi lại trong hồi ký