Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của tỉnh Sa Đéc (nay là Đồng Tháp)

Thời Pháp thuộc, địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày nay bao gồm hầu hết địa bàn tỉnh Sa Đéc, cộng thêm quận Hồng Ngự của tỉnh Châu Đốc, một phần của tỉnh Long Xuyên và một phần nhỏ đất của tỉnh Mỹ Tho.

Tên gọi Đồng Tháp chỉ xuất hiện từ năm 1976, khi chính quyền mới hợp nhất 2 tỉnh Sa Đéc và Kiến Phong (tỉnh lỵ của Kiến Phong đặt ở Cao Lãnh) để thành lập tỉnh Đồng Tháp, ban đầu tỉnh lỵ đặt ở Sa Đéc, đến năm 1994 dời về thị xã Cao Lãnh.

Sa Đéc thập niên 1960

Tên tỉnh Đồng Tháp được lấy từ cái tên Đồng Tháp Mười, là tên gọi vùng đất ngập nước của đồng bằng sông Cửu Long ngày xưa thuộc tỉnh Định Tường thời nhà Nguyễn, trải rộng trên các tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp của hiện nay.

Như vậy, khi nói về lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp ngày nay, người ta thường nhắc đến tỉnh Sa Đéc, là tên tỉnh tồn tại suốt thời Pháp thuộc cho đến năm 1975, với rất nhiều lần tách nhập lãnh thổ.

Vùng đất Đồng Tháp được khai phá vào khoảng thế kỷ 17, thế kỷ 18 dưới thời các Chúa Nguyễn. Từ đầu thế kỷ 17, đã có lưu dân Việt đến vùng Sa Đéc khẩn hoang, lập ấp. Thời vua Gia Long, Sa Đéc thuộc huyện Vĩnh An, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh.

Từ năm 1832, sau cải cách hành chính của vua Minh Mạng, phần đất tỉnh Đồng Tháp ngày nay nằm trên địa bàn của hai tỉnh thời nhà Nguyễn là tỉnh Định Tường và An Giang.

Hai tỉnh này lần lượt bị Pháp chiếm vào năm 1861 và 1867, sau đó chính quyền thuộc địa xóa bỏ tên gọi các tỉnh, chia lại khu vực hành chính, đặt ra các hạt Thanh tra.

Đối với tỉnh Định Tường cũ, Pháp chia thành 4 hạt thanh tra, trong đó phần lãnh thổ thuộc Đồng Tháp hiện nay mang tên Hạt thanh tra Kiến Tường, ban đầu lỵ sở đặt ở Cao Lãnh. Sau này lỵ sở dời về Cần Lố, nên tên Hạt cũng đổi thành Hạt thanh tra Cần Lố.

Đối với tỉnh An Giang cũ, Pháp chia thành các hạt, trong đó phần lãnh thổ thuộc Đồng Tháp hiện nay mang tên Hạt thanh tra Tân Thành, được thành lập dựa trên phần đất của phủ Tân Thành thuộc tỉnh An Giang cũ.

Vì lỵ sở của hạt Tân Thành đặt ở Sa Đéc, nên sau đó hạt đổi tên thành Hạt thanh tra Sa Đéc kể từ 16/8/1867.

Lúc này trong Hạt thanh tra Sa Đéc có huyện Phong Phú, tương ứng với tỉnh Cần Thơ hiện nay. Đến 4/12/1867, huyện Phong Phú được tách ra khỏi Sa Đéc để thành Hạt thanh tra riêng, lỵ sở đặt ở Cần Thơ nên được gọi là Hạt thanh tra Cần Thơ. (Thời gian sau đó, lãnh thổ Cần Thơ có thêm vài lần tách nhập vào địa phận Sa Đéc).

Ngày 20/9/1870, Hạt thanh tra Cần Lố (thuộc tỉnh Định Tường cũ) giải thể, một phần nhập vào Hạt thanh tra Sa Đéc.

Cái tên Sa Đéc xuất phát từ tiếng Khmer là Phsar-Dek, có nghĩa là “chợ sắt”.

Tòa tham biện Sa Đéc

Nghị định ngày 5/1/1876 của Thống đốc Nam kỳ chia địa bàn Nam kỳ thành 4 khu vực hành chính, mỗi khu vực có một số tiểu khu hay Hạt tham biện, từ đó Hạt thanh tra Sa Đéc thành Hạt tham biện Sa Đéc, thuộc khu vực hành chính thứ 3.

Bản đồ tỉnh Sa Đéc năm 1885

Rạch Cần Thơ ở Sa Đéc năm 1886

Nghị định ngày 20/12/1899 của Toàn quyền Đông Dương đổi tên gọi các Hạt tham biện ở Nam kỳ thành Tỉnh (province), từ đó Hạt tham biện Sa Đéc thành Tỉnh Sa Đéc.

Dinh tỉnh trưởng tỉnh Sa Đéc

Sa Đéc năm 1912

Năm 1913, chính quyền thuộc địa quyết định giải thể tỉnh Sa Đéc để nhập vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Phần đất của tỉnh Sa Đéc được chia thành 3 quận: Sa Đéc, Cao Lãnh, Lai Vung thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Nhà thờ Hòa Khánh ở Sa Đéc đầu thập niên 1920, thời điểm thuộc tỉnh Vĩnh Long

Năm 1924, Toàn quyền Đông Dương cho tái lập tỉnh Sa Đéc với 3 quận trực thuộc: Châu Thành (đổi tên từ quận Sa Đéc), Cao Lãnh và Lai Vung.

Bản đồ Sa Đéc năm 1930

Ngày 17/2/1956, chính quyền VNCH vẫn duy trì tỉnh Sa Đéc, nhưng tách một phần ra để thành lập tỉnh mới tên là Phong Thạnh. Cái tên này xuất phát từ tổng Phong Thạnh năm xưa thuộc Hạt thanh tra Cần Lố tách ra từ tỉnh Định Tường cũ rồi sau đó nhập vô Hạt thanh tra Sa Đéc như đã nói ở trên.

Tỉnh Phong Thạnh bao gồm phần đất đai của quận Cao Lãnh của tỉnh Sa Đéc, quận Hồng Ngự của tỉnh Châu Đốc, một phần của quận Chợ Mới thuộc tỉnh Long Xuyên, và một phần nhỏ của quận Cái Bè thuộc tỉnh Mỹ Tho. Tỉnh lỵ của tỉnh mới Phong Thạnh đặt tại Cao Lãnh.

Tỉnh Sa Đéc còn lại 3 quận mang tên Châu Thành, Lai Vung và Lấp Vò.

Chỉ 8 tháng sau khi thành lập, đến ngày 22/10/1956, tỉnh Phong Thạnh đổi tên thành tỉnh Kiến Phong, đồng thời toàn bộ phần còn lại của tỉnh Sa Đéc bị giải thể, sáp nhập vô tỉnh Vĩnh Long. Cái tên tỉnh Kiến Phong xuất phát từ tên huyện Kiến Phong thuộc tỉnh Định Tường cũ.

Khánh thành tỉnh lộ 23 ở Sa Đéc năm 1966

Tròn 10 năm sau đó, vào ngày 24/9/1966, chính quyền VNCH quyết định tái lập tỉnh Sa Đéc như cũ, tách ra từ tỉnh Vĩnh Long.

Bản đồ Sa Đéc năm 1974

Bản đồ tỉnh Sa Đéc năm 1976, ngay trước thời điểm sáp nhập với tỉnh Kiến Phong để thành tỉnh Đồng Tháp

Tháng 2 năm 1976, chính quyền mới cho hợp nhất 2 tỉnh Kiến Phong và Sa Đéc thời VNCH thành tỉnh mang tên Đồng Tháp, tỉnh lỵ đặt tại Sa Đéc, với 6 huyện ban đầu là: Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lấp Vò, Tam Nông, Lai Vung. Thời gian sau đó, các huyện này lại được tách ra thành các huyện mới: Tháp Mười, Thanh Bình, Tân Hồng…

Ngày 29/4/1994, chính phủ ban hành nghị định di chuyển tỉnh lỵ Đồng Tháp từ thị xã Sa Đéc về thị xã Cao Lãnh.

Năm 2007, thị xã Cao Lãnh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Nam 2008, huyện Hồng Ngự trở thành thị xã Hồng Ngự.

Năm 2013, thị xã Sa Đéc thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Năm 2020, thị xã Hồng Ngự được nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh.

Hình ảnh tỉnh Sa Đéc thời thuộc Pháp:

Lụt ở Sa Đéc trong ngày đón Thống đốc Nam kỳ đến thăm

Thống đốc Nam kỳ François Pierre Rodier đặt viên đá đầu tiên xây dựng bịnh viện và bảo sanh viện cho người bản xứ ở Sa Đéc năm 1906

Nhà bảo sanh Sa Đéc thập niên 1920

Nhà bảo sanh Sa Đéc

Bệnh viện Sa Đéc

“chủng đậu” cho trẻ em ở bịnh viện Sa Đéc

Bên trong bịnh viện Sa Đéc

Các xã trưởng của tỉnh Sa Đéc trước dinh tỉnh trưởng

Tòa tham biện Sa Đéc và dinh tỉnh trưởng

Tòa tham biện

Chợ Tân Phú Đông ở xã Tân Phú Đông – tổng An Trung – tỉnh Sa Đéc

Trụ sở xã Tân Phú Đông

Ngập lụt 1 đại lộ ở Sa Đéc năm 1905

Con đường chính ven sông ở Sa Đéc

Trường nữ tiểu học Sa Đéc 100 năm trước

Trường nam tiểu học Sa Đéc 100 năm trước

Học sinh tan trường

Trụ sở hội đồng xã ở Sa Đéc

Nhà tế bần của các nữ tu ở Sa Đéc

Trong khuôn viên tòa tham biện (Tòa bố Sa Đéc)

Cầu quay Sa Đéc

Tòa tham biện nhìn từ cầu quay Sa Đéc

Cầu quay Nha Mân ở Sa Đéc. Nha Mân nổi tiếng có con gái rất đẹp, xưa nay có câu lưu truyền là: Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh/ Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân

Chùa Tàu ở Sa Đéc năm 1930

Chùa Bà Thiên Hậu

Phía xa là nhà thờ Hòa Khánh, nay là nhà thờ Sa Đéc

Sông Sa Đéc

Sa Đéc 1951

Sa Đéc thập niên 1960-1970:

Không ảnh khu vực tòa hành chính tỉnh Sa Đéc. Tòa nhà hành chính được cải tạo từ tòa tham biện Sa Đéc thời Pháp. Sau năm 1971 trở thành trụ sở của sư đoàn 9

Sân trực thăng tại bộ tư lệnh sư đoàn 9 đóng ở Sa Đéc

Toàn cảnh Bộ tư lệnh Sư đoàn 9 tại Sa Đéc

Đường Phan Thanh Giản, nay là Nguyễn Huệ ở thành phố Sa Đéc

Đường Phan Thanh Giản ở ven sông

Hình chụp từ cầu Hòa Khánh

Cầu Cái Sơn I nhìn từ Tuần Giang trên sông Sa Đéc năm 1969

Bến xe lôi máy bên hông chợ Sa Đéc

Ty Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh Sa Đéc xưa

Chùa Phước Hưng

Đông Kha – chuyenxua.net
Hình ảnh: manhhai flickr

Xem thêm

Comments

Ghi ý kiến của bạn:

Please enter your comment!
Please enter your name here

Xem thêm

Tuỳ bút Nguyễn Tất Nhiên – Học Trò Già…

Tùy bút “Họᴄ Trò Già” này đượᴄ thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên ᴠiết ᴠàᴏ đầu năm 1973, là một trᴏng những bài ᴠăn ᴄhưa từng đăng báᴏ ᴄủa ᴄố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, may mắn đượᴄ người nhà ᴄất giữ ᴠà mang ra nướᴄ ngᴏài sau khi ông...

Lịch sử thành Cộng Hòa, từ sau năm 1963 là cơ sở trường Đại học Văn Khoa (nay là KHXHNV)

Những ai từng học ở trường đại học Văn Khoa ngày xưa, tức là trường KHXH&NV ngày nay, có lẽ đều sẽ rất ấn tượng với 2 khối nhà ở hai bên đường Đinh Tiên Hoàng, quay mặt ra đại lộ Thống Nhứt (xưa là đại lộ Norodom, nay...

Khung cảnh Sài Gòn 120 năm trước được thể hiện trong “Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca” ra sao?

Nguyễn Liên Phong là vị quan nhà Nguyễn, là nhạc sĩ, nhà thơ, và là nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam thời Pháp thuộc. Ông là tác giả của "Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca" gồm 7.000 câu thơ lục bát từ năm 1909 mà...

Nguồn gốc bút danh “Trịnh Lâm Ngân” của 2 nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân và những ca khúc nhạc vàng nổi tiếng

Từ thập niên 1960, trong làng nhạc Việt lần đầu tiên xuất hiện một cái tên bút danh được ghép từ nhiều nhạc sĩ cùng sáng tác, đó là Lê Minh Bằng, là nhóm 3 nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng, họ đã sáng tác chung...

Lịch sử hơn 120 năm cầu Trường Tiền nối liền 2 bờ sông Hương

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, gần như cùng một lúc, có 3 cây cầu lớn bằng sắt bắc qua 3 dòng sông lớn nhất ở 3 thành phố của 3 miền đất nước được khánh thành. Hà Nội có cầu Doumer (cầu Long Biên) bắc qua...

Video những lần hiếm hoi ca sĩ Ngọc Lan trả lời phỏng vấn

Mời ᴄáᴄ bạn xеm lại một số đᴏạn vidеᴏ mà ᴄa sĩ Nɡọᴄ Lan đã trả lời phỏnɡ vấn năm 1992 trên ᴄhươnɡ trình Hᴏllywᴏᴏd Niɡht ᴄủa trunɡ tâm Mây Prᴏduᴄtiᴏn, là ᴄhươnɡ trình mà Nɡọᴄ Lan là ᴄa sĩ ᴄhủ lựᴄ nɡay từ ᴄhươnɡ trình đầu tiên. Có thể...

Tìm hiểu ý nghĩa trong những bài hát bất tử của nhạc sĩ Cung Tiến: Hương Xưa, Hoài Cảm, Thu Vàng

Có thể xеm nhạᴄ sĩ Cᴜnɡ Tiến là một tɾᴏnɡ nhữnɡ nɡười νiết tình ᴄa tiêᴜ biểᴜ nhất ᴄủa dònɡ nhạᴄ miền Nam saᴜ thậρ niên 1950. Ônɡ sánɡ táᴄ ɾất ít, νà tất ᴄả ᴄáᴄ táᴄ ρhẩm đềᴜ νiết saᴜ năm 1953, nhưnɡ thườnɡ đượᴄ xếρ νàᴏ dònɡ...

Những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp lừng lẫy của nữ ca sĩ Ngọc Lan

Ngọc Lan được xem là 1 trong 2 nữ ca sĩ thành công và được yêu thích nhất trong số các ca sĩ Việt Nam nổi tiếng sau thời điểm năm 1975. Sở hữu nét đẹp mong manh, giọng hát man mác nỗi buồn, nữ ca sĩ rất biết...

Cuộc đời vua Bảo Đại qua hình ảnh – Phần 1: Hoàng đế cuối cùng

Bảo Đại là hoàng đế thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Cuộc đời của ông trải qua nhiều thăng trầm giữa thời cuộc nhiều biến...

Xe máy Minsk và Simson – “Huyền thoại” một thời trên đường phố Việt Nam 30-40 năm trước

Thời thập niên 1980-1990, bên cạnh các dòng xe Nhật đã có mặt ở miền Nam trước 1975, thì trên các nẻo đường ở khắp các thành phố lớn Việt Nam đều hiện diện 2 thương hiệu xe máy có kiểu dáng mạnh mẽ dành cho nam giới là...