Tuyển chọn 50 tấm ảnh màu tuyệt đẹp của Sài Gòn xưa

Bộ sưu tập những tấm ảnh màu đẹp nhất của Sài Gòn trước năm 1975, được tuyển chọn từ hàng ngàn tấm ảnh xưa. Sau khi người Pháp hạ thành Gia Định và đặt sự đô hộ lên vùng đất này chính thức từ năm 1862, họ đã quy hoạch và xây dựng thành phố … Đọc tiếp Tuyển chọn 50 tấm ảnh màu tuyệt đẹp của Sài Gòn xưa