Lăng Khải Định – Công trình có kiến trúc độc đáo pha hòa văn hóa Đông – Tây

Trong hầu hết các vị vua triều Nguyễn, từ Gia Long cho đến Khải Định, ngoài các vị vua đoản mệnh là Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hiệp Hòa, hay các vua vị truất phế là Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, Bảo Đại, thì các vua đều xúc tiến chọn nơi và xây lăng mộ … Đọc tiếp Lăng Khải Định – Công trình có kiến trúc độc đáo pha hòa văn hóa Đông – Tây