Ghi chép của bác sĩ Yersin về cuộc thám hiểm khai phá cao nguyên Langbian và Đà Lạt

Bác sĩ Yersin đã ghi lại trong hồi ký về cuộc thám hiểm mang tính lịch sử của ông như sau: “Chính trong lần khảo sát này, ngày 21-6-1893, tôi tiếp xúc lần đầu với cao nguyên Lang Bian. Lộ trình đi gần giống như lộ trình về sau được chọn để thiết lập một … Đọc tiếp Ghi chép của bác sĩ Yersin về cuộc thám hiểm khai phá cao nguyên Langbian và Đà Lạt