Việt Nam xưa

Thiếu nữ Huế trong những tà áo dài tuyệt đẹp qua loạt ảnh của LIFE năm 1961

chuyenxua

Học trò xứ Quảng ra thi Thấy cô gái Huế chân đi không đành Đó là những câu thơ rất ...