Hình ảnh xưa

Những hình ảnh đẹp của Sài Gòn vào 100 năm trước

chuyenxua

Những tấm hình này của Sài Gòn được chụp vào đúng 100 năm trước, bộ ảnh của nhiếp ảnh gia ...

Previous 191011