Bộ ảnh hiếm ngày xưa của lăng vua Minh Mạng (Hiếu lăng) – Lăng có cảnh quan đẹp nhất ở đế đô Huế

Lăng vua Minh Mạng (Hiếu Lăng) là nơi yên nghỉ của vua Minh Mạng (1791-1841), vị vua thứ hai của triều Nguyễn. Công trình này được đánh giá là lăng vua triều Nguyễn có cảnh quan đẹp nhất. Trong 13 đời vua triều Nguyễn, thời vua Minh Mạng trị vì đất nước được đánh giá … Đọc tiếp Bộ ảnh hiếm ngày xưa của lăng vua Minh Mạng (Hiếu lăng) – Lăng có cảnh quan đẹp nhất ở đế đô Huế