Bộ ảnh hiếm do Không Quân Đông Dương thực hiện thập niên 1920 – Kỳ 1: Sài Gòn 100 năm trước

Sau đây là những hình ảnh chụp Việt Nam 100 năm trước, nằm trong bộ ảnh gồm 359 tấm, phần lớn là chụp Sài Gòn và Hà Nội, và đặc biệt là có rất nhiều hình ảnh được chụp từ trên không (gọi là “không ảnh”). Có thể đây là bộ ảnh đầu tiên của … Đọc tiếp Bộ ảnh hiếm do Không Quân Đông Dương thực hiện thập niên 1920 – Kỳ 1: Sài Gòn 100 năm trước