1000 hình ảnh màu chụp phong cảnh và con người ở Việt Nam thập niên 1910

1000 hình màu đầu tiên chụp ở Việt Nam thập niên 1910 trong bộ sưu tập Les Archives de la Planète của Albert Kahn.

(vì bài này có đến 1000 tấm hình, mong quý bạn vui lòng kiên nhẫn chờ đợi nếu việc hiển thị hình ảnh bị mất nhiều thời gian)